Kori on tyhjä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

1. Rekisterin pitäjä ja rekisteriin liittyvät kysymykset
Manner Taidetarvikkeet Oy - ­ Konsta Shop
Y­-tunnus: 0680204­-7
puh. 03 5800 500

 

2. Rekisterin nimi

Manner Taidetarvikkeet Oy / Konsta Shop:in asiakas­- ja markkinointirekisteri.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden ja tilausten hoitaminen, markkinointi ja muu vastaava tarkoitus.

 

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkaan rekisteröitymisen tai tilauksen teon yhteydessä antamien tietojen ja asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehtyjen ilmoitusten perusteella. Sekä lisäksi muista yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja mahdollisista muista julkisista lähteistä.

 

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Tietoja ei siirretä EU:n talousalueen ulkopuolelle.

 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla.